Korzystamy z plików cookies, by dostosować witrynę do potrzeb użytkownika. Więcej informacji można znależć w zasadach dotyczących plików cookie tutaj.
Zamknięcie tego powiadomienia lub dalsze przeglądanie witryny oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez portal FabrykaKlubowiczów.pl z plików cookie.

Zamknij
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WWW.FABRYKAKLUBOWICZOW.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsza „Polityka Prywatności” jest dokumentem uszczegóławiającym postanowienia Regulaminu Ogólnego portalu www.FabrykaKlubowiczow.pl (dalej „Regulamin Ogólny”).

 • Wszelkie pojęcia pisane z wielkich liter mają takie samo znaczenie jak określone w § 1 ust. 3 Regulaminu Ogólnego.

 • Polityka Prywatności przedstawia, jakie informacje są automatycznie zbierane przez Właściciela Portalu w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, jak również sposób postępowania z zebranymi informacjami.

§ 2
ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI

 • Właściciel Portalu gromadzi informacje o wejściach Użytkowników na strony internetowe Portalu.

 • Właściciel Portalu gromadzi dane o przechodzeniu Użytkowników pomiędzy stronami internetowymi Portalu.

 • Właściciel Portalu gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z Portalu, w tym w szczególności w zakresie: ilości odsłon, wizyt, unikalnych Użytkowników, adresów IP, wykorzystywanych przeglądarek www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresów, z których wystąpiło wejście na Portal, długości korzystania z Portalu, regionów świata, państw, województw oraz miast.

 • Właściciel Portalu gromadzi informacje o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z osobistych ustawień oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Właściciel Portalu może wykorzystywać mechanizm „cookie” do śledzenia aktywności Użytkowników opisanej w § 2 ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności.

 • Informacje opisane w punkcie § 2 ust. 3 Polityki Prywatności mogą być gromadzone przy pomocy podmiotów trzecich.

§ 3
SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

 • Informacje wymienione w § 2 ust. 1 i 2 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego Użytkownika.

 • Informacje wymienione w § 2 ust. 3 Polityki Prywatności wykorzystywane są jedynie do zbiorczych analiz statystycznych.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do udostępnienia podmiotom trzecim informacji zebranych w sposób opisany w § 2 ust. 1 i 2 Polityki Prywatności.

 • Właściciel Portalu może udostępniać informacje zebrane w sposób opisany w § 2 ust 4 jedynie w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną administratora i jej kontrahentów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).